Senior Awards 2017

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) R Gulzar
   
2nd XI Batting (Saturday) S Parnaby
2nd XI Bowling (Saturday) R James
   
3rd XI Batting A Butt
3rd XI Bowling N Tariq
   
4th XI Batting R Baker
4th XI Bowling R Birch
   
1st XI Batting (Sunday) R Parker
1st XI Bowling (Sunday) W Hinder
   
2nd XI Batting (Sunday) M Shafiq
2nd XI Bowling (Sunday) R James