Senior Awards 2016

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) I Saxena
   
2nd XI Batting (Saturday) Atta Chishti
2nd XI Bowling (Saturday) R James
   
3rd XI Batting M Shafiq
3rd XI Bowling F Nadeem
   
4th XI Batting R Parker
4th XI Bowling R Birch
   
2nd XI Batting (Sunday) T Morris
2nd XI Bowling (Sunday) W Hinder