Senior Awards 2014

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) S Ahmed
   
2nd XI Batting (Saturday) S Jones
2nd XI Bowling (Saturday) D Geran
   
3rd XI Batting M Hassan
3rd XI Bowling F Nadeem
   
4th XI Batting R Baker
4th XI Bowling Josh Baker
   
2nd XI Batting (Sunday) S Jones
2nd XI Bowling (Sunday) O Deakin