Senior Awards 2012

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) S Ahmed
   
2nd XI Batting (Saturday) R Lawrence
2nd XI Bowling (Saturday) F Nadeem
   
3rd XI Batting Z Iqbal
3rd XI Bowling U Butt