Senior Awards 2011

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) L Chishti
   
2nd XI Batting (Saturday) K Baker
2nd XI Bowling (Saturday) J Price
   
3rd XI Batting M Ishfaq
3rd XI Bowling K Sadiq
   
2nd XI Batting (Sunday) P Parnaby
2nd XI Bowling (Sunday) M Stinson