Senior Awards 2010

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) M Hassan
   
2nd XI Batting (Saturday) S Jones
2nd XI Bowling (Saturday) J Price
   
3rd XI Batting T Morris
3rd XI Bowling B Hearsey
   
Sunday Batting    R Hassan
Sunday Bowling L Chishti