Senior Awards 2009

1st XI Batting (Saturday) R Hassan
1st XI Bowling (Saturday) M Hassan
   
2nd XI Batting (Saturday) M Shafiq
2nd XI Bowling (Saturday) R James
   
3rd XI Batting W Hartwell
3rd XI Bowling A Hartwell
   
Sunday Batting S Parnaby
Sunday Bowling C Henderson