Senior Awards 2007

1st XI Batting (Saturday) M Talbot
1st XI Bowling (Saturday) G Pope
   
2nd XI Batting (Saturday) S Jones
2nd XI Bowling (Saturday) R James
   
Sunday Batting M Talbot
Sunday Bowling M Kempson